คุณอยู่ที่ หน้าหลัก

ตัวอย่างแบบสอบถามกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ
 

พยากรณ์อากาศ

เวลาประเทศไทย

สำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าการควบคุมภายในช่วยลดการคอรัปชั่นในองค์กรได้หรือไม่